Offentlig upphandling och allmän avtalsrätt

Offentliga upphandlingar styrs alltför mycket av upphandlingslagstiftningen och alltför lite av allmänna avtalsrättsliga regler.

 Det leder många gånger till att målet med upphandlingen – avtalet med en leverantör – kommer i skymundan och formalian kring själva upphandlingen i stället hamnar i högsätet. Det leder i sin tur till komplikationer både vad avser påföljder vid avtalsbrott och kring frågorna om, när och hur avtal träffas. Jon Kihlman har behandlat dessa frågor i debattartiklar i Anbudsjournalen nr 7 / 2005 pdf LOU och allmän avtalsrätt, nr 11 /2005 pdf LOU, slutande av avtal och avtalsbundenhet och nr 1-3 2007 pdf Visst kan ett tilldelningsbeslut vara en accept. Frågorna i de senare artiklarna är numera delvis satta ur spel genom ändringar i lagstiftningen från sommaren 2010.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Skriv utE-post

Avtalsrätt.com

Advokat, jur. dr Jon Kihlman | Västra Trädgårdsgatan 15 | 111 53 Stockholm | + 46 70 742 60 12 | jon@avtalsratt.com