Rapport om direktupphandling

Advokat jur. dr Jon Kihlman har på uppdrag av Huddinge kommun utrett
förutsättningarna för direktupphandling.

Jon Kihlman konstaterar bl.a. att lagstiftaren vid flera tillfällen har utrett
vad som är en lämplig beloppsmässigt bestämd nivå för när direktupphandling får
ske, men att den däremot inte har tagit ställning till vad som är upphandlingar
av samma slag och inte heller till vad som är en upphandlande myndighet. I utredningen har Jon Kihlman mot bakgrund av det knapphändiga underlag som
finns sökt finna svar på inte minst frågorna vad som är upphandlingar av samma
slag och vad som är en upphandlande myndighet. Utredningen redovisas i sin
helhet i Kihlmans pdf PM angående gränserna för direktupphandling enligt LOU.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Skriv utE-post

Avtalsrätt.com

Advokat, jur. dr Jon Kihlman | Västra Trädgårdsgatan 15 | 111 53 Stockholm | + 46 70 742 60 12 | jon@avtalsratt.com