_DAN5954Välkommen till avtalsrätt.com!

Jag heter Jon Kihlman. Jag är advokat och doktor i handelsrätt. Jag gillar avtalsrätt.

Avtalsrätt.com har ett övergripande syfte: Den skall stimulera till bättre – mer lönsamma – affärer.

För sådana ändamål är emellertid juridiken många gånger närmast en vit fläck på kartan. Det beror inte minst på den ganska vanliga uppfattningen att juridiken inte har med själva affären att göra, utan i stället är ett – beklagligt men ändå nödvändigt – påhäng. I själva verket är det i stor utsträckning precis tvärt om: Juridiken är affären. Inte hela, men åtminstone en väsentlig del av den.

En del av materialet på avtalsrätt.com är skrivet för i första hand jurister. Det gäller naturligtvis inte minst min doktorsavhandling, men också en dryg handfull av artiklarna. De flesta artiklarna, liksom utbildningarna och föredragen som presenteras, har emellertid näringslivets aktörer som målgrupp: De skall stimulera och hjälpa säljare, inköpare och andra som har som arbetsuppgift att träffa avtal till bättre – mer rationella, mer effektiva och mer lönsamma – affärer.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Skriv utE-post

Avtalsrätt.com

Advokat, jur. dr Jon Kihlman | Västra Trädgårdsgatan 15 | 111 53 Stockholm | + 46 70 742 60 12 | jon@avtalsratt.com